2015年10月26日月曜日

東雲小学校現場視察


平成27年10月26日 

東雲小学校現場視察

東雲小学校にて